Na EurSkills 2010 sa pripravíme lepšie a prídeme s väčším počtom účastníkov

Prvý ročník celoeurópskej súťaže zručmostí mladých odborníkov v technických povolaniach a službách, EuroSkills 2008, je už minulosťou. Podujatie  vo výstavnom komplexe Rotterdamu „Ahoy“, prebiehajúce od štvrtka 18. sepembra do soboty 20.septembra vyvrcholilo veľkolepým záverečným ceremoniálom.  Do trinástej hodiny 418 mladých špičkových odborníkov z 31 európskych krajín ešte dokončievali svoje súťažné projekty, do šestnástej hodiny súťažné poroty hodnotili výsledky a po deväťnástej, z rúk Jána Figeľa, Európskeho komisára pre vzdelanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, prvé tri tímy, alebo jednotlivci zo 49 na techniku a služby orientovaných povolaniach získali ocenenia v podobe zlatej, striebornej a bronzovej medaily.   

 

Súťaže nie sú cieľom podujatia EuroSkills – sú prostriedkom, pomocou ktorého je možné zvýšiť atraktivitu technických povolaní v spoločnosti, najmä medzi mládežou a súčasne platformou, kde sa môžu stretnúť a spojiť všetci tí, ktorým z titulu svojich pozícií v školstve, ekonomike a v riadiacich štruktúrach na všetkých úrovniach záleží na konkurencieschopnosti vlastnej krajiny. Tá sa odvíja od podpory pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Naše skúsenosti z prípravy a účasti na EuroSkills 2008 potvrdili, že o zanietených profesionálov na školách, na blízku budúcnosť zameraných ľudí z hospodárskych sektorov a o talentovanú mládež na Slovensku nie je núdza.

 

Slovensko na EuroSkills 2008, okrem hlavného patróna súťaže, p. Jána Figeľa, reprezentovalo deväť súťažiacich. Ich počet a výber bol limitovaný potrebou vyriešiť praktické otázky: V prvom rade sa Slovenská republika musela stať riadnym členom ESPO (European Skills Promotion Organisation) a zaviazať sa, že bude podporovať jej ciele a poslanie. Bez tohoto kroku by účasť našich špičkových mladých odborníkov v Rotterdame nebola možná. Ďalšími náležitosťami boli finančné prostriedky, ochota a schopnosť manažmentu a pedagógov odborných škôl. Záujemcov o účasť čo už prezentovali svoje výnimočné schopnosti na rôznych národných, sektorových i medzinárodných podujatiach bolo viac, ale finálna nominácia – výber konkrétnych účastníkov by nemal byť spochybniteľný, snáď len ich počet mohol byť väčší.

 

Slovensko na súťaži reprezentovali štyri stredné odborné školy.

 

Zo Spojenej strednej školy v Handlovej, v povolaní 2010 Office IT team (odborníci na ICT siete, potrebné zariadenia a software) v zastúpení:

Martin Bašti – špecialista operačného systému Linux

Robert Rakovics – Cisco špecialista

Patrik Brigant – Microsoft server 2003 špecialista     

Patrik Žiško – Microsoft office špecialista; projektový manažér

Na súťaž Office IT team nominovalo svojich zástupcov 10 krajín (Belgicko, Česko, Nemecko, Fínsko, Veľká Británia, Maďarsko, Holandsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko).

 

Zo SPŠ v Dubnici nad Váhom,  v povolaní 3081 Mechatronics Technician v zastúpení:

Lukáš Fraňo a Martin Krivý. Do súťaže 3081 bolo zapojených 12 tímov z jedenástich krajín (Nemecko, Estónsko,  Španielsko, Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Slovensko, Turecko).

 

Zo Združenej strednej školy služieb vo Zvolene, v povolaní 1041 a 1042 dámsky a pánsky kaderník, v zastúpení:

Ján Suja a Mario Nguen. Súťažilo spolu 30 jednotlivcov z 15 krajín (Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Veľká Británia, Grécko, Chorvátsko, Island, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Slovensko).

 

Zo SOU stavebné v Považskej Bystrici v povolaní 4071 tesár/stolár (Joiner) reprezentoval Peter Husár. Do súťaže s úlohou vyrobiť podľa daného výkresu, s množstvom komplikovaných bokorysov, dvere a okno bolo zapojených 8 jednotlivcov (Česko, Estónsko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko)    

 

Zverejnené výsledky sa týkali len prvých troch účastníkov. Medzi nimi Slovensko nemalo svojich zástupcov. Ďalšie poradie nebolo zverejnené. Nedá sa povedať, že by sme netúžili o medailovom hodnotení, veď naši zástupcovia z predchádzajúcich podujatí si už na to zvykli a brali sme ako samozrejmosť, že aj naši budú na stupienku víťazov. Takmer podobne dopadlo aj Česko – jedna bronzová pri tridsiatich účastníkov. Vieme už čo nám chýbalo. Najmladší IT tím – porovnávali sa s vykoškolákmi; mechatronici ešte nemajú možnosť trénovať na porovnateľných zariadeniach – sú to miliónové hodnoty a tie ešte na školách nemáme; nástroje a zariadenie, ktoré priniesol súťažiaci z Írska boli uskladnené v bedne do ktorej by vošiel Fiat 500, naše nástroje sa zmestili do príručnej tašky. Útechou a prísľubom do budúcnosti môžme považovať zvláštne ocenenie pre Maria Nguen od asociácie holandských kaderníkov za dámsky strih. Zlepšiť sa musíme hlavne v počte vyslaných a do prípravy súťaží priamo zapojených expertov zo slovenských škôl a podnikov. Nájdeme viac takých zástupcov a zároveň sponzorov ako sú Ing.František Jakab, PhD, kordinátor programu NetAcad v SR (CISCO), alebo Ing. Tomáš Horák z FESTO spol. s.r.o.

V spolupráci zanietených ľudí zo škôl ako sú Ing. Ján Krausko z Handlovej, Ing. Ľubomír Hrubeš a Ing. Ľubomír Znášik z Dubnice, PaedDr. Helena Hrnčiarová zo Zvolena, majstri odborného výcviku Roman Suchár a Ladislav Gaššo z považskej Bystrice... a podnikateľským sektorom, komorami, asociáciami, zamestnávateľmi sa nám určite podarí lepšie sa pripraviť a vo väčšom počte zúčastniť sa na EuroSkills 2010 (Poľsko?), alebo možno už aj na WorldSkills 2009 v Calgary.