Stredoškolská odborná činnosť

ŠTRUKTÚRA  SOČ

 1. 31. ročník SOČ
 2. 30. ročník SOČ
 3. 29. ročník SOČ
  1. Záverečné vyhodnotenie 29. ročníka + Výsledková listina + Fotodokumentácia
  2. Bulletin SOČ
  3. fotogaléria
  4. vyhlásené súťažné odbory
 4. 28. ročník SOČ
  1. Vyhodnotenie 28. ročníka celoštátnej súťaže SOČ  +  Fotodokumentácia
 5. 27. ročník SOČ
  1. fotodokumetácia
 6. Metodická príručka SOČ - 4. doplnené
  1. 4. doplnené a prepracované vydanie metodickej príručky SOČ, ISBN 978-80-89247-11-0 je k dispozícií na ŠIOVe - odbor tvorivosti a mládeže, nepredajné. Metodika bola expedovaná na všetky SŠ a gymnázií v SR. Odporúča sa použiť ako študijný odborný materiál. V prípade záujmu objednávajte na: Bugajova@siov.sk
 7. Organizačný poriadok
 8. História
 9. Adresár komisie SOČ