Projekt VoLanT

english version  english version

                                  logo projektu VoLanT

Projekt „VoLanT“ adresuje problém nedostatku inovatívnych prístupov a absencie didaktických materiálov vo výučbe odborného jazyka v oblasti odborného vzdelávania v SOU a SOŠ so zameraním na autoprofesie v SR. Stredná odborná škola Jána Jonáša z Bratislavy, ktorá je jedným z partnerov projektu, sa s dôsledkami tohto problému stretáva vo svojej každodennej praxi - pri pracovných stážach študentov v zahraničí, kde majú slovenskí študenti problém komunikovať v základnom a najmä odbornom cudzom jazyku. Projekt spája 4 slovenské a 3 zahraničné inštitúcie, ktoré sa spoločne rozhodli vytvoriť partnerstvo a zrealizovať jedno z možných riešení tohto problému. Cieľom projektu je transfer inovatívnych postupov vo vyučovaní odborného jazyka, úspešne používaných vo Veľkej Británii a Českej republike a ich prenos do oblasti odborného vzdelávania v SR a adaptácia na potreby slovenských škôl. Výstupmi projektu budú príručka pre učiteľov odborného cudzieho jazyka, cvičebnica odborného cudzieho jazyka pre študentov a technický slovník, pre ročníky 1 - 5 SOŠ, v troch jazykových mutáciách (AJ, NJ, FRJ). Okrem tlačených produktov budú uvedené výukové materiály sprístupnené prostredníctvom internetového interaktívneho portálu, v online podobe. Projekt prebieha v období od 1. 11.2008 – 31.10.2010 a na jeho implementácii sa podieľajú títo partneri:

 

  • Stredná odborná škola, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava, 02/69307217, bercakova@soujj5.sk
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, 02/54767 77, satka@siov.sk
  • Nadácia Aspekt, Akademická 4, 949 01 Nitra, 037/7332218, aspekt@aspektnd.sk
  • Centre for Modern Education (CZ), Pobřežní 34, 186 00 Praha, 00420 234705524, jkala@cfme.net
  • Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, CZ-534 01 Holice, 00420 466682029, spsauto@spsauto.cz
  • ATT Training Ltd., Whitegates, Alexander Lane, CM15 8QFShenfield UK, 0208 3388399, tom.denton@atttraining.com
  • Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, B-dul Iuliu Maniu, nr.381-391, sector 6,  061101 Bucharest,  RO, florentina_gaspar@yahoo.com

 

 

Projekt koordinuje Centre for Modern Education (SK), Prírodovedecká fakulta UK, P.O.BOX 70, 840 00 Bratislava 4, 02/65423779, jsykorova@cfme.net

 

 

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.