Vyhodnotenie celoštátnej súťaže SIP 2009

 

01. 04. - 02. 04. 2009 sa v priestoroch Obchodnej akadémie Dolný Kubín uskutočnila celoštátna súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR a odborným garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.

 

Do celoštátneho kola postúpilo 54 žiakov z 32 stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska. Žiaci sa mohli zúčastniť celoštátneho kola na základe výsledkov z krajských kôl.

 

Súťaž prebiehala v dvoch súťažných disciplínach: 1. písanie na počítači a 2. úprava textu na počítači. Podmienkou pre postup v 1. disciplíne, bolo písanie rýchlosťou 320 čistých úderov za minútu pri presnosti 99,75 %. Žiaci sa musia veľmi koncentrovať, nakoľko je chyba penalizovaná oveľa prísnejšie ako na vyučovacích hodinách, a to 50 trestných bodov za chybu.

 

V druhej súťažnej disciplíne bola podmienka, že žiak musel písať rýchlosťou v prvej disciplíne 270 čistých úderov za minútu a vykonať po sebe najmenej 80 korektúr. Za každú korektúru získal 100 bodov a chyby, bez ohľadu na to, či strojopisné alebo chybne vykonané korektúry, sa penalizovali 250 trestnými bodmi. Na súťaž bol pozvaný a pozvanie prijal i viceprezident INTERINSTENO a vedúci internetovej školy ZAV Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková, 9-násobná majsterka sveta, členka jury INTERSTENO a predseda Interinfo SR, ktorí poskytli vyhodnocovací program ZAV. Pozvanie prijali aj Ing. Janka Borgulová - predsedníčka Interinfa SR a členka výkonnej rady Ing. Oľga Feješová, ktoré vecne ocenili žiakov umiestnených na 4. mieste.

 

Výsledky:

1. disciplína - písanie na počítači

1. miesto Jaroslav Zigo, OA Považská Bystrica, 518,1 čistých úderov za minútu;

2. miesto Ivana Koprlová, OA Senica, 409,8 čistých úderov za minútu;

3. miesto Viera Sidorová, SOŠ Snina, 406,1 čistých úderov za minútu.

 

2. disciplína - úprava textu na počítači

1. miesto Katarína Kavačová, OA Nitra, 124 vykonaných korektúr, celkový počet bodov 11 900;

2. miesto Veronika Piknová, OA Hlohovec, 122 vykonaných korektúr, celkový počet bodov 11 700;

3. miesto Viera Sidorová, SOŠ Snina, 131 vykonaných korektúr, 11 600 bodov.

 

Víťaz celoštátnej súťaže v 1. disciplíne dosiahol skutočne mimoriadny výkon. Snom celoštátnej súťažnej komisie, pedagogóv, ale i žiaka je účasť na medzinárodnej súťaži, ktorá sa koná každé dva roky. Tento rok bude v Pekingu. Žiaľ, všetko je postavené na finančných prostriedkoch. Slovensko by malo reprezentanta v juniorskej súťaži. Zaujímavosťou je, že z Čiech sa súťaže zúčastní 85-členné družstvo. My veríme, že aj Slovensko bude mať svojich zástupcov na tejto súťaži a že finačnými prostriedkami pomôžu zainteresované organizácie, ale i verejnosť, ktorá by podporila objavený a rozvíjaný mladý slovenský talent.

 

Mgr. Iveta Moravcová

predsedníčka celoštátnej

súťažnej komisie

Obchodná akadémia Hlohovec